15.5. Món que roda

15.5.1. Resum

Figura 17.363. Exemple pel filtre Món que roda: imatge original

Exemple pel filtre Món que roda: imatge original

Imatge original


Figura 17.364. Exemple pel filtre Món que roda: aplicació del filtre

Exemple pel filtre Món que roda: aplicació del filtre

3 seqüències de 10 (sobre un fons blanc)


15.5.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersAnimationSpinning Globe….

15.5.3. Opcions

Figura 17.365. Opcions de Món que roda

Opcions de Món que roda

Fotogrames

PENDENT

Gira d'esquerra a dreta

PENDENT

Fons transparent

PENDENT

Índex de n colors

PENDENT

Treballa en una còpia

PENDENT