15.6. Ones

15.6.1. Resum

Figura 17.366. Exemple del filtre Ones

Exemple del filtre Ones

Imatge original

Exemple del filtre Ones

Un fotograma d'Ona


15.6.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersAnimationWaves….

15.6.3. Opcions

Figura 17.367. Opcions d'Onades

Opcions d'Onades

Amplitud

PENDENT

Longitud d'ona

PENDENT

Nombre de fotogrames

PENDENT

Inverteix la direcció

PENDENT