15. Filtres Animació

15.1. Introducció

Figura 17.354. El menú de filtres Animació

El menú de filtres Animació

Són filtres útils per a les animacions ja que us permeten visualitzar-les i optimitzar-les (reduïnt-ne la seva mida). S'han agrupat els filtres Optimiza (Diferència) i Optimiza (per a GIF) perquè no hi ha gaires diferències entre ells.