15.4. Ondulació

15.4.1. Resum

Figura 17.361. Exemple pel filtre Ondular

Exemple pel filtre Ondular

Imatge original

Exemple pel filtre Ondular

Un fotograma Ondulat


15.4.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersAnimationRippling….

15.4.3. Opcions

Figura 17.362. Opcions d'Ondulació

Opcions d'Ondulació

Intensitat de l'ondulació

PENDENT

Nombre de fotogrames

PENDENT

Comportament de les vores

PENDENT