6.7. Escampa

6.7.1. Resum

Figura 17.136. Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Filtre Escampa aplicat


El filtre Escampa reemplaça cada píxel de la capa o selecció activa per un d'altre escollit a l'atzar segons un valor definit per l'usuari. Funciona sobre transicions de color, no sobre zones de color llis. No s'ha afegit color.

6.7.2. Activa el filtre

You can find this filter through FiltersNoiseSpread….

6.7.3. Opcions

Figura 17.137. Opcions del filtre Escampa

Opcions del filtre Escampa

Previsualitza

Aquesta previsualització mostra de manera interactiva els canvis abans de què s'apliquin a la imatge.

Volum escampat

Podeu establir la distància que els píxels es desplaçaran en els eixos Horitzontal i Vertical. Els eixos poden bloquejar-se si feu clic a la icona de la cadena. També podeu definir les Unitats que voleu utilitzar.