6. Filtres Soroll

6.1. Introducció

Els filtres Soroll afegeixen soroll a la capa o selecció activa. Per eliminar els petits defectes de la imatge, vegeu els filtres Elimina els pics i Difuminat gaussià selectiu.