7. Filtres Detecció de vores

7.1. Introducció

Els filtres de detecció de vores busquen límits entre diferents colors i així poden detectar els contorns dels objectes.

S'utilitzen per fer seleccions i per molts propòsits artístics.

La majoria d'ells es basen en mètodes de càlcul de degradat i fan vores gruixudes. Considereu la Figura 1, que representa les variacions d'intensitat del color. A l'esquerra hi ha un degradat de color lent que no és un límit. A la dreta hi ha un canvi abrupte que és una vora. Ara calculem el degradat, la velocitat de variació de la vora és la primera derivada (fig.2). Cal decidir que un contorn es detecta quan el degradat supera un determinat llindar (la vora es troba exactament al cim de la corba, però això varia segons les vores); en la majoria dels casos, el llindar està per sota el cim i la vora és gruixuda.

El filtre de Laplace utilitza la segona derivada (fig.3). El cim de la corba és ara un zero i clarament identificat. És per això que aquest filtre fa una vora fina d'un píxel. Però aquest derivat fa diversos zeros corresponents a petites ondulacions, creant falses vores.

Una mica de difuminat abans d'aplicar un filtre de detecció de vores és sovint necessari per evitar falses vores.