10.10. Lluentor suau

10.10.1. Panoràmica

Figura 17.200. Exemple del filtre Lluentor suau

Exemple del filtre Lluentor suau

Imatge original

Exemple del filtre Lluentor suau

Filtre Lluentor suau aplicat


This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens. Softglow produces this effect by making bright areas of the image brighter.

10.10.2. Activació del filtre

You can find this file in the Image menu through: FiltersArtisticSoftglow….

10.10.3. Opcions

Figura 17.201. Opcions del filtre Lluentor suau

Opcions del filtre Lluentor suau

Previsualitza

Els canvis es mostren a la previsualització abans que s'apliquin a la imatge.

Radi de la lluentor

El paràmetre radi controla la nitidesa de l'efecte, produeix un efecte més o menys enterbolit.

Brillantor

El paràmetre lluentor controla el grau d'intensificació aplicada a les zones clares de la imatge.

Nitidesa

El paràmetre nitidesa controla com de definit o difús és l'efecte.