10.11. Van Gogh (LIC)

10.11.1. Panoràmica

Figura 17.202. D'esquerra a dreta: imatge original, mapa i imatge final

D'esquerra a dreta: imatge original, mapa i imatge final

El mapa té tres franges: una àrea negre sòlida, una àrea de degradat vertical i una àrea blanca sòlida. Veiem en la imatge resultant, que les zones de la imatge que corresponen a les àrees sòlides del mapa no estan difuminades. Només està difuminada la zona de la imatge que correspon al degradat del mapa.


LIC vol dir Line Integral Convolution, un mètode matemàtic. L'autor del connector utilitza termes matemàtics per nomenar les opcions... Aquest filtre s'utilitza per aplicar un difuminat direccional a una imatge o per crear textures. Es podria anomenar Astigmatisme, ja que difumina certes direccions de la imatge.

Utilitza un mapa de difuminat. A diferència d'altres mapes, el filtre no utilitza els nivells de gris. Només es tenen en compte les direccions del degradat. S'ignoren els píxels de la imatge corresponents a les zones sòlides del mapa.

10.11.2. Activa el filtre

You can find this filter through FiltersArtisticVan Gogh (LIC)….

10.11.3. Opcions

Figura 17.203. Opcions del filtre Van Gogh (LIC)

Opcions del filtre Van Gogh (LIC)

[Suggeriment] Suggeriment
  • Per crear una imatge difuminada, comproveu Amb la Imatge font. Només el lliscador Longitud del filtre i potser el lliscador Passos d'integració, són útils.

  • Per crear una textura, seleccioneu l'opció Amb soroll blanc. Tots els lliscadors poden ser útils.

Efecte canal

En seleccionar To, Saturació o Brillantor (=Vaor) el filtre utilitzarà aquest canal per tractar la imatge.

Efecte operador

L'opció Derivatiu inverteix la direcció del Degradat:

Figura 17.204. Exemple de l'opció derivatiu

Exemple de l'opció derivatiu

Amb un mapa de degradat quadrat, a l'esquerra l'operador de l'efecte és un Degradat, a la dreta és una Derivada: el que era nítid és difumina i al revés.


Convolució

Podeu utilitzar dos tipus de convolució i aquest és el primer paràmetre per ajustar:

Amb soroll blanc

El soroll blanc és un nom acústic. És el soroll on totes les freqüències tenen la mateixa amplitud. En aquest context aquesta opció s'utilitza per crear patrons.

Amb la imatge font

La imatge d'origen serà difuminada

Efecte imatge

Aquest és el mapa per la direcció del difuminat o del patró. Aquest mapa ha de ser de la mateixa mida que la imatge original. Hauria d'estar preferiblement en escala de grisos. Cal que estigui a la pantalla quan s'activa el filtre per tal de seleccionar-lo a la llista desplegable.

Figura 17.205. Difuminant amb un mapa de degradat vertical

Difuminant amb un mapa de degradat vertical

Amb un mapa de degradat vertical, les línies verticals estan difuminades.


Figura 17.206. Difuminant amb un mapa de degradat quadrat

Difuminant amb un mapa de degradat quadrat

El mapa del degradat es divideix en quatre triangles de degradat: cadascun amb la seva direcció de degradat. A cada zona de la imatge correspon als triangles de degradat, només les línies amb la mateixa direcció que el degradat es difuminen.


Figura 17.207. Exemple de textura

Exemple de textura

L'opció Amb soroll blanc està seleccionada i les altres hi són per defecte. Amb un mapa de degradat vertical la textura fibres va en sentit horitzontal.


Longitud del filtre

En aplicar el difuminat, aquesta opció controla com n'és d'important el difuminat. En crear una textura, controla la rugositat de la textura: un valor baix dóna una superfície llisa; un valor alt dóna una superfície més rugosa.

Figura 17.208. Exemple d'acció de la longitud del filtre en el difuminat

Exemple d'acció de la longitud del filtre en el difuminat

A l'esquerra: una línia vertical, d'un píxel d'amplada (ampliació 800%). A la dreta: la mateixa línia, quan se li ha aplicat el difuminat vertical amb una longitud de filtre a 3. Veiem que l'amplària de difuminat és de 6 píxels, 3 píxels a cada costat.


Figura 17.209. Exemple de longitud del filtre a la textura

Exemple de longitud del filtre a la textura

A l'esquerra: una textura amb longitud del filtre a 3. A la dreta, la mateixa textura amb longitud del filtre a 24.


Magnitud del soroll

Aquesta opció controla la quantitat i la mida de Soroll blanc. Els valors baixos produeixen textures de gra fi i els valors alts textures de gra gros.

Figura 17.210. Exemple de la magnitud del soroll en la textura

Exemple de la magnitud del soroll en la textura

Magnitud del soroll = 4


Passos d'integració

Aquestes opcions controlen la influència del mapa de degradat a la textura.

Figura 17.211. Exemple de l'acció dels passos d'integració a la textura

Exemple de l'acció dels passos d'integració a la textura

A l’esquerra: Passos d’integració = 2. A la dreta: Passos d’integració = 4


Valor mínim, Valor màxim

Tots dos valors determinen un interval de control del contrast de la textura: un interval petit produeix un fort contrast i un interval gran produeix un contrast feble.

Figura 17.212. Exemple de l'acció dels valors mínim i màxim a la textura

Exemple de l'acció dels valors mínim i màxim a la textura

Valor mínim = -4.0. Valor màxim = 5.0.