6.4. Tria

6.4.1. Resum

Figura 17.130. Exemple d'aplicació del filtre Tria

Exemple d'aplicació del filtre Tria

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Tria

Filtre Tria aplicat


El filtre Tria reemplaça cada píxel afectat per un píxel amb un valor escollit a l'atzar entre els vuit píxels del costat i ell mateix (dins d'un quadrat de 3×3 píxels al voltant del píxel en qüestió). El percentatge de píxels de la capa activa afectats pel filtre es determina mitjançant l'opció Aleatorietat (%).

6.4.2. Activa el filtre

You can find this filter through FiltersNoisePick….

6.4.3. Opcions

Figura 17.131. Opcions del filtre Tria

Opcions del filtre Tria

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat de la tria. Si es fa servir la mateixa llavor en la mateixa situació, el filtre produeix exactament el mateix resultat. Si es fa servir una altra llavor, es produeixen resultats diferents. Es pot entrar una llavor manualment o se'n pot generar una d'aleatòria prement el botó Nova llavor.

Quan l'opció Aleatoritza de la casella de selecció està activada, la llavor aleatòria no pot entrar-se de manera manual però es genera aleatòriament cada vegada que executeu el filtre. Si la casella de selecció no està activada, el filtre recordarà la darrera llavor aleatòria que va ser utilitzada.

Aleatorietat (%)

Aquest control lliscant representa el percentatge de píxels de la capa o la selecció activa que es trien. Com més alt sigui el valor, més píxels queden triats.

Repeteix

Aquest control lliscant representa la quantitat de vegades que el filtre s'aplica. Un valor més alt genera més tria, i els valors del píxels divergeixen més.