6.3. Llença

6.3.1. Resum

Figura 17.128. Exemple del filtre Llença

Exemple del filtre Llença

Imatge original

Exemple del filtre Llença

Filtre Llença aplicat


You can find this filter through FiltersNoiseHurl….

El filtre Llença canvia cada píxel afectat a un color aleatori, per tant això produeix un soroll aleatori real. Tots els canals de color, incloent-hi el canal alfa (si hi és present), són aleatoritzats. Tots els valors possibles són assignats amb la mateixa probabilitat. Els valors originals no es tenen en compte. Afectarà a tots o només a alguns dels píxels de la capa activa o de la selecció, i el percentatge de píxels afectats el determinarà l'opció Aleatorietat (%).

6.3.2. Opcions

Figura 17.129. Opcions del filtre Llença

Opcions del filtre Llença

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat de Llença. Si es fa servir la mateixa llavor en la mateixa situació, el filtre produeix exactament el mateix resultat. Si es fa servir una llavor diferent, s'obtenen resultats diferents. Es pot entrar una llavor manualment o se'n pot generar una a l'atzar prement el botó Nova llavor.

Quan l'opció Aleatoritza de la casella de selecció està activada, la llavor aleatòria no pot entrar-se de manera manual però es genera aleatòriament cada vegada que executeu el filtre. Si la casella de selecció no està activada, el filtre recordarà la darrera llavor aleatòria que va ser utilitzada.

Aleatorietat (%)

Aquest botó lliscant representa el percentatge de píxels de la capa activa o de la selecció que seran llençats. Amb el valor més alt es llençaran el màxim de píxels.

Repeteix

Representa el nombre de vegades que s'aplicarà el filtre. En el cas de què el filtre llença no us sigui útil, ja que els mateixos resultats poden obtenir-se ràpidament si utilitzeu el valor superior de l'Aleatorietat (%).