6.2. Soroll HSV

6.2.1. Resum

Figura 17.126. Exemple d'aplicació del filtre Soroll HSV

Exemple d'aplicació del filtre Soroll HSV

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Soroll HSV

Filtre Soroll HSV aplicat


El filtre Soroll HSV crea soroll a la capa activa o a la selecció utilitzant el model de color To, Saturació i Valor (lluminositat).

6.2.2. Activa el filtre

You can find this filter through FiltersNoiseHSV Noise….

6.2.3. Opcions

Figura 17.127. Opcions del filtre Soroll HSV

Opcions del filtre Soroll HSV

Previsualitza

Aquesta previsualització mostra de manera interactiva els canvis abans de què s'apliquin a la imatge.

Contenció

El botó lliscant (1-8) controla la quantitat de color del píxel nou que es permetrà aplicar en comparació al color existent. Una contenció baixa donarà una variació important del to. Un valor de contenció alt donarà una variació suau.

To

Aquest botó lliscant canvia el color dels píxels en un patró aleatori. Selecciona un increment a la gamma de color disponible en un cercle de color HSV a partir del color original del píxel.

Saturació

El botó lliscant augmenta la saturació dels píxels dispersos.

Valor

El botó lliscant augmenta el valor (brillantor) dels píxels dispersos.