10.8. Fotocòpia

10.8.1. Panoràmica

Figura 17.193. Exemple del filtre Fotocòpia

Exemple del filtre Fotocòpia

Imatge original

Exemple del filtre Fotocòpia

Després d'aplicar el filtre Fotocòpia


Aquest filtre modifica la capa activa o selecció perquè es vegi com una fotocòpia en blanc i negre, com si el tòner transferit depengués de la foscor relativa d'una regió en particular. Això s'aconsegueix enfosquint les zones de la imatge més fosques, i renderitzant en blanc els altres píxels.

[Suggeriment] Suggeriment

Podeu utilitzar aquest filtre per millorar la nitidesa de la imatge. Feu una còpia de la capa activa i utilitzeu el filtre a la còpia. Ajusteu el Mode capa a Multiplicar i ajusteu el lliscador d'opacitat per obtenir el millor resultat.

10.8.2. Activació del filtre

You can find this filter from the image menu through FiltersArtisticPhotocopy….

10.8.3. Opcions

Figura 17.194. Opcions del filtre Fotocòpia

Opcions del filtre Fotocòpia

Previsualitza

Els canvis es mostren a la previsualització abans que s'apliquin a la imatge.

Radi de la màscara

Aquest paràmetre controla la mida del píxel del voltant, sobre el qual calcula la intensitat mitjana i decideix si l'enfosqueix o no. Els valors alts produeixen àrees negres molt fosques que voregen les àrees blanques, i produeixen zones negres menys detallades. Els valors baixos donen com a resultat menys intensitat del tòner i més detalls a tot arreu.

Nitidesa

Amb aquesta opció, es pot ajustar la nitidesa de la fotocòpia, de 0,0 a 1.0.

Percentatge de negre

Aquest paràmetre controla la quantitat de color negre afegit a la imatge. Els valors més baixos fan les transicions més suaus a les àrees fosques i les línies negres més fines i menys evidents. Els valors més alts fan línies més gruixudes, més fosques i a vegades dentades. Els valors mitjans funcionen millor. Els valors van de 0,0 a 1.0.

Percentatge de blanc

Aquest paràmetre augmenta el percentatge de píxels blancs.