8.10. Normalitza

Aquesta ordre escala el valor de la lluminositat de la capa activa, així el color més fosc esdevé menys negre i el color més clar esdevé el màxim de clar, sense alterar el to. Aquesta ordre, sovint té un efecte màgic en els colors pàl·lids o blanquinoses. Funciona en tot tipus d'imatges: RGB, indexades i en escala de grisos.

8.10.1. Activa l'ordre

  • S'hi pot accedir des del menú de la imatge ColorsAutoNormalitza.

8.10.2. Exemple de Normalitza

Figura 16.141. Imatge original

Imatge original

La capa i els histogrames vermell, verd i blau abans del tractament.


Figura 16.142. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa activa i l'histograma vermell, verd i blau després del tractament. El contrast ha augmentat.

L'ampliació de l'histograma crea espais entre les columnes de píxels, donant-li un aspecte ratllat.