8. El menú Colors

8.1. Introduction to the Colors Menu

Figura 16.123. Contents of the Colors Menu

Contents of the Colors Menu

This section describes the Colors menu, which contains commands that affect the color of the image.

[Nota] Nota

Amés de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.