8.9. Millora del color

Aquesta ordre augmenta automàticament la saturació de les zones de color de la capa activa sense afectar el color o la lluminositat. Es fa convertint els colors de l'espai HSV, mesurant la franja de valors de saturació de la imatge i ampliar aquesta gamma el màxim possible, i finalment tornant a convertir-los a RGB. És similar a Amplia el contrast, excepte que funciona en l'espai de color HSV, així preserva el to. Funciona amb capes d'imatges RGB i imatges indexades, però no amb imatges amb escala de grisos.

8.9.1. Activa l’ordre

  • Podeu accedir-hi des del menú de la imatge ColorsAutoMillora del color.

8.9.2. Exemple de Millora del color

Figura 16.139. Exemple (imatge original) de Millora del color

Exemple (imatge original) de Millora del color

La capa activa i els histogrames vermell, verd i blau abans del tractament.


Figura 16.140. Exemple de Millora del color (Imatge tractada)

Exemple de Millora del color (Imatge tractada)

La capa activa després del tractament. Aquesta ordre no sempre proporciona el resultat desitjat.