9.3. Filmstrip

9.3.1. Panoràmica

Figura 17.165. Applying example for the Filmstrip filter

Applying example for the Filmstrip filter

Imatge original

Applying example for the Filmstrip filter

Filter Filmstrip applied


Filmstrip filter lets you merge several pictures into a photographic film drawing.

[Nota] Nota

No inverteix els colors i per tant no imita el negatiu fotogràfic. El que fa és simular una pel·lícula de cinema.

9.3.2. Accés al filtre

You can find this filter through FiltersCombineFilmstrip….

9.3.3. Opcions

9.3.3.1. Selecció

Figura 17.166. Filmstrip filter options (Selection)

Filmstrip filter options (Selection)

Filmstrip

Ajusta l'alçada a les imatges

Aplica l'alçada de les imatges originals a l'arxiu resultant.

Alçada

Estableix l'alçada de la imatge final. Si els originals no són d'aquesta dimensió, s'escalaran per ajustar-los.

Color

Fent clic sobre el color, podeu definir el color de la pel·lícula (al voltant i entre les imatges).

Numeració

Índex inicial

Estableix el nombre inicial que s'utilitzarà per les imatges

Tipografia

Defineix la tipografia dels dígits

Color

Fent clic sobre el color, es pot definir la tipografia del color dels dígits.

A dalt, A baix

Defineix la posició del nombre

Selecció de la imatge

Imatges disponibles

Mostra les imatges que es poden utilitzar per combinar. Les imatges són les que estan en el GIMP.

En el film

Mostra la imatge triada per la combinació.

Afegeix

Aquest botó permet posar una imatge disponible a la secció En el film

Suprimeix

Aquest botó permet portar una imatge de En el film a Imatges disponibles. Després, la imatge no es tornarà a utilitzar en el document resultant.

9.3.3.2. Avançat

Figura 17.167. Filmstrip filter options (Advanced)

Filmstrip filter options (Advanced)

Alçada de la imatge

Estableix l'alçada de cada imatge de la imatge resultant.

Espaiat de la imatge

Defineix l'espai entre les imatges que s'inseriran en la futura imatge.

Desplaçament del forat

Estableix la posició dels forats de la vora de la imatge.

Amplada del forat

Estableix l'amplada dels forats.

Alçada del forat

Estableix l'alçada dels forats.

Espaiat del forat

Estableix l'espai entre els forats.

Alçada del número

Estableix l'alçada del número de l´índex, en proporció de l'alçada de la imatge.