9.2. Fusió per profunditat

Fusió per profunditat és un filtre combinat, útil per combinar dues imatges o capes diferents. Podeu decidir quina part de cada imatge o capa romandrà visible.

9.2.1. Panoràmica

Figura 17.161. Exemple d'aplicació del filtre

Exemple d'aplicació del filtre

Original

Exemple d'aplicació del filtre

S’ha aplicat el filtre


Cada imatge s'associa amb un mapa que funciona com una màscara. La forma més fàcil és crear aquesta ruta com un degradat d'escala de grisos: quan s'aplica a la imatge, les zones fosques de la màscara mostraran la imatge subjacent i les àrees clares emmascararan la imatge.

[Nota] Nota

Per utilitzar aquest filtre, imatges i mapes han de tenir les mateixes dimensions. Totes les imatges per seleccionar han d'estar presents a la pantalla.

També podeu utilitzar aquest filtre en una imatge amb diverses capes. Apareixeran totes les capes en les llistes desplegables que s'utilitzen per seleccionar les imatges. Aquestes capes han de tenir la mateixa mida.

9.2.2. Accés al filtre

You can find this filter through FiltersCombineDepth Merge…

9.2.3. Opcions

Figura 17.162. Opcions del filtreFusió per profunditat

Opcions del filtreFusió per profunditat

Font 1, Font 2

Defineix les imatges que s'utilitzen per la barreja.

Mapa de profunditat

Defineix les imatges que s'utilitzaran com a mapes de transformació per les imatges font.

Superposa

Fa transicions suaus entre les imatges.

Desplaçament

Aquesta opció desplaça el límit de fusió, donant més o menys importància a una imatge respecte a una altra.

Escala 1, Escala 2

Igual que l'anterior pel desplaçament però més sensible; s'aplica per separat a cada mapa. Amb un valor baix, el mapa serà més fosc. El negre és més dominant en la barreja i la imatge serà més visible.

9.2.4. Exemple d'ús

Els mapes són degradats d’escala de grisos fets amb l’

Figura 17.163. Les imatges font i els seus mapes

Les imatges font i els seus mapes

Font de la imatge 1

Les imatges font i els seus mapes

Font de la imatge 2

Les imatges font i els seus mapes

Mapa 1

Les imatges font i els seus mapes

Mapa 2


S'entén el que està succeint. Imatge-1 és tractada pel mapa-1: el quadrat vermell s'emmascara i el quadrat groc roman visible. Imatge-2 és tractada pel mapa-2: el cercle vermell s'emmascara i el cercle verd roman visible. En total, el cercle verd i el quadrat groc resten visibles.

Figura 17.164. Resultats

Resultats

Ni desplaçament ni superposició. El límit entre ambdues imatges és nítid i està situat al mig del degradat de la màscara.

Resultats

Offset = 0.980 : the limit, sharp, is shifted so that the image-2 area is increased.

Resultats

Superposició: el límit està difuminat.

Resultats

Escala 1 reduïda a 0.056 : el límit es desplaça. Augmenta l'àrea de la imatge-1.