9. Filtres Combina

9.1. Introducció

Els filtres combinats associen dues o més imatges en una de sola.