8.12. Amplia l’HSV

Aquesta ordre funciona de la mateixa manera que l'ordre Amplia el contrast, excepte que funciona en l'espai de color HSV en lloc del RGB, i preserva el to. Per tant, actua de forma independent en els canals de to, saturació i valor. Els resultats són bons, però sovint una mica estranys. Funciona en capes d'imatges RGB i imatges indexades, però no amb imatges en escala de grisos.

8.12.1. Activa l'ordre

  • Podeu accedir-hi des del menú de la imatge: ColorsAutoAmplia l’HSV.

8.12.2. Exemple d’Amplia l’HSV

Figura 16.145. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els histogrames vermell, verd i blau abans del tractament.


Figura 16.146. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa activa després del tractament. El contrast, la lluminositat i els tons s'accentuen.