6.9. Lim inn i

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-09 KoSt

Kommandoen Lim inn i liknar nokså mykje på Lim inn. Den viktigaste skilnaden er at dersom det finst ei markering i biletet, vil Lim inn bruke denne for å sentrera det innlimte området, medan Lim inn i bruker den eksisterande markeringa som yttergrenser for det innlimte partiet. Du kan flytte rundt på det innlimte laget som vanleg, men bare den delen som er innføre den eksisterande markeringa er synleg.

Dersom det ikkje finst noe markert område i biletet, vil “Lim inn i” plassere utklippet sentrert i biletet på same måten som kommandoen “Lim inn” gjer det.

6.9.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerLim inn i.