8.21. Förbättra färger (föråldrad)

Kommandot Förbättra färger ökar mättnadsintervallet för färgerna i lagret, utan att förändra ljusstyrka eller nyans. Det här görs genom att konvertera färgerna till NMI-rymd, mäta intervallet för mättnadsvärdena i bilden, sedan sträcka ut detta intervall till att bli så stort som möjligt, och till sist konvertera färgerna tillbaka till RGB. Det är likt Sträck ut kontrast bortsett från att det fungerar i färgrymden NMI, så nyansen behålls.

[Notera] Notera

Detta kommando fungerar inte på gråskalebilder. Ifall bilden är i gråskala så kommer menyobjektet vara inaktiverat.

8.21.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt kommandot från bildens menyrad genom FärgerAutoFörbättra färger (föråldrad).

8.21.2. Exempel för Förbättra färger (föråldrad)

Figur 16.187. Ursprunglig bild

Ursprunglig bild

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram före Förbättra färger.


Figur 16.188. Kommando tillämpat

Kommando tillämpat

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram efter Förbättra färger (föråldrad). Resultatet blir kanske inte alltid som väntat.