8.20. Förbättra färger

Kommandot Förbättra färger sträcker ut kromaintervallet för färgerna i lagret till det största möjliga, utan att ändra nyans och ljushet. Det gör detta genom att konvertera färgerna till CIE LCh-rymden, sedan sträcka ut kromaintervallet att vara så stort som möjligt, och slutligen konvertera tillbaka färgerna till deras inhemska färgrymd.

[Notera] Notera

Detta kommando fungerar inte på gråskalebilder. Ifall bilden är i gråskala så kommer menyobjektet vara inaktiverat.

8.20.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt kommandot från huvudmenyn genom FärgerAutoFörbättra färger.