8.18. Sträck ut kontrast

Kommandot Sträck ut kontrast sträcker automatiskt ut histogramvärden för det aktiva lagret. Det hittar det högsta och lägsta värdet för varje kanal i det aktiva lagret, och använder dem för att sträcka ut röda, gröna, och blå histogram till det fulla intervallet för kontrasten. Ljusa färger blir ljusare och mörka färger blir mörkare, vilket ökar kontrasten. Sträck ut kontrast fungerar på lager av RGB, gråskala och indexerade bilder. Använd endast Sträck ut kontrast ifall du vill ta bort oönskade färgtoner från en bild som borde innehålla helvitt och helsvart.

Det här kommandot är även likt kommandot Färgbalans, men det kastar inte bort de väldigt mörka och väldigt ljusa bildpunkterna, så det vita kan bli orent.

8.18.1. Aktivera kommandot

  • Det här kommandot är tillgängligt från bildens menyrad genom FärgerAutoSträck ut kontrast.

8.18.2. Alternativ

Figur 16.182. Inställningar för Sträck ut kontrast

Inställningar för ”Sträck ut kontrast”

Förinställningar

Förinställningar är en gemensam funktion för flera färgkommandon. Du kan hitta dess beskrivning i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.

Behåll färger

Påverka varje färgkanal lika mycket.

Icke-linjära komponenter

Då denna är satt, arbetar detta alternativ på gammakorrigerade värden istället för linjär RGB, på samma sätt som det gamla normaliseringsfiltret.

Toningsalternativ, Förhandsvisning och Dela vy

Dessa är gemensamma funktioner som beskrivs i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.

8.18.3. Exempel för Sträck ut kontrast

Figur 16.183. Ursprunglig bild

Ursprunglig bild

Lagret och dess röda, gröna och blå histogram före Sträck ut kontrast.


Figur 16.184. Bilden efter kommandot

Bilden efter kommandot

Lagret och dess röda, gröna och blå histogram efter Sträck ut kontrast. Bildpunktskolumnerna når inte högra sidan av histogrammet (255) på grund av några få väldigt ljusa bildpunkter, till skillnad från Vitbalans.

Histogramutsträckning skapar hål mellan bildpunktskolumner, vilket ger dem ett randigt utseende.