11. Fönster-menyn

Denna meny gör det möjligt att hantera fönsterdialoger för GIMP:

Fönster-menyns namn är inte så väl anpassat för det nya läget med ett enda fönster. Likväl gäller dess funktioner både för läget med ett eller flera fönster. Hur den visas kan variera beroende på närvaron eller frånvaron av bilder och dockor:

Figur 16.272. Innehållet i Fönster-menyn

Innehållet i ”Fönster”-menyn

Utan öppna bilder

Innehållet i ”Fönster”-menyn

Med öppna bilder


 1. Senaste stängda dockningar: det här kommandot öppnar listan över de dockor du nyligen har stängt. Du kan åter öppna dem genom att klicka på deras namn. Observera att isolerade fönster inte berörs.

  För mer information om dockor, se Dialoger och dockning.

 2. Dockningsbara dialoger: det här kommandot öppnar listan över dockningsbara dialoger. Se Avsnitt 2.3, ”Dialoger och dockning” för mer information.

 3. Verktygslåda: att klicka på det här kommandot eller använda tangentbordsgenvägen Ctrl+B tar fram verktygslådan, vanligtvis tillsammans med dockan verktygsalternativ. Observera att i enfönsterläge har detta vanligen ingen effekt då verktygslådan är en del av huvudfönstret.

 4. Listan över öppna bildfönster: genom att klicka på ett bildnamn, eller genom att använda tangentbordsgenvägen Alt+Numret för bilden, blir bilden aktiv.

 5. Listan över öppna dockor: i denna lista namnges dockorna efter namnet på den aktiva dialogen i den här dockan. Genom att klicka på en dockas namn lyfts dockan fram. Observera att i enfönsterläge kommer endast dockor som inte är en del av huvudfönstret att visas här.

 6. Dölj dockor (Tabb): kommandot döljer alla dockor (vanligtvis till vänster och höger om bilden), och lämnar enbart kvar bildfönstret. Kommandots status behålls när GIMP avslutas och kommer vara i samma tillstånd då GIMP startas.

 7. Visa flikar: i enfönsterläge ändrar detta kommando huruvida flikarna med alla öppnade bilder ska visas. Som standard visas flikraden, men du kan dölja den om du inte behöver den och vill använda det extra skärmutrymmet. I flerfönsterläge är detta kommando inaktiverat.

 8. Flikposition: I enfönsterläge kan du använda detta kommando för att välja positionen för flikraden som visar de inlästa bilderna. Som standard finns flikraden Överst, men du kan ändra detta till Nederst, Vänster eller Höger. I flerfönsterläge är detta kommando inaktiverat.

 9. Ett programfönster: om aktiverat så är GIMP i enfönsterläge. Se Enfönsterläge.