12. Hjälp-menyn

12.1. Introduktion till Hjälp-menyn

Figur 16.273. Innehållet i Hjälp-menyn

Innehållet i ”Hjälp”-menyn

Hjälp-menyn innehåller kommandon som hjälper dig när du arbetar med GIMP.

[Notera] Notera

Förutom de kommandon som beskrivs här kan du också hitta andra poster i menyn. De är inte en del av GIMP utan har lagts till av tillägg (insticksmoduler). Du kan hitta information om funktionaliteten för en insticksmodul genom att se dess dokumentation.