2.3. Dialoger och dockning

2.3.1. Organisera dialoger

GIMP erbjuder stor flexibilitet för att arrangera dialoger på skärmen. En dialog är ett rörligt fönster som innehåller alternativ för ett verktyg eller är avsett för en speciell uppgift. En docka är ett behållarfönster där du kan ha en samling med beständiga dialoger, som verktygsalternativdialogen, penseldialogen, palettdialogen med mera. Dockor kan dock inte innehålla obeständiga dialoger som inställningsdialogen eller ett bildfönster.

GIMP har tre standarddockor:

  • dockan för Verktygsalternativ, Enhetsstatus, Ångringshistorik och Bilder under verktygslådan i den vänstra panelen,

  • dockan för Penslar, Mönster, Typsnitt och Dokumenthistorik i den övre delen av den högra panelen,

  • dockan för Lager, Kanaler och Banor i den nedre delen av den högra panelen.

I dessa dockor är varje dialog i sin egen flik.

I flerfönsterläge är verktygslådan ett verktygsfönster och inte en docka. I enfönsterläge hör den till det enda fönstret.

Använd FönsterDockningsbara dialoger för att visa en lista över dockningsbara dialoger. Välj en dockningsbar dialog från listan för att visa dialogen. Om dialogen är tillgänglig i en docka görs den synlig. Om dialogen inte finns i en docka är beteendet olika i flerfönsterläge och enfönsterläge:

  • I flerfönsterläge dyker ett nytt fönster som innehåller dialogen upp på skärmen.

  • I enfönsterläge dockas dialogen automatiskt till dockan Penslar-Dokumenthistorik som en flik.

Du kan klicka och dra en flik och släppa den på det önskade stället:

  • antingen i flikraden för en docka, så att den integreras i dialoggruppen,

  • eller på en dockningsrad som dyker upp som en blå linje när muspekaren går över en dockas kant, för att förankra dialogen till dockan.

I flerfönsterläge kan du också klicka på dialogens titel och dra den till det önskade stället.

Figur 3.7. Integrera en ny dialog i en dialoggrupp

Integrera en ny dialog i en dialoggrupp

Här drogs i flerfönsterläge histogramdialogen till flikraden för dockan Lager-Ångra.


Enklare: kommandot Lägg till flik i flikmenyn Avsnitt 2.3.2, ”Flikmeny”.

Figur 3.8. Förankra en dialog till en dockas kant

Förankra en dialog till en dockas kant

Histogramdialogen dragen till den vänstra vertikala dockningsraden för den högra panelen och resultatet: dialogen förankrad till den högra panelens vänstra kant. Dialogen hör nu till den högra panelen.

Så du kan arrangera dialoger i en vy med flera kolumner, vilket är intressant om du arbetar med två skärmar, en för dialoger, den andra för bilder.


[Tips] Tips

Tryck på tangenten Tabb i ett bildfönster för att växla synligheten för dockorna. Detta är användbart om dockorna döljer en del av bildfönstret. Du kan snabbt dölja alla dockorna, göra det du ska, och sedan visa alla dockorna igen. Tryck på Tabb-tangenten inuti en docka för att navigera genom dockan.

2.3.2. Flikmeny

Figur 3.9. En dialog i en docka med flikmenyknappen färgmarkerad.

En dialog i en docka med flikmenyknappen färgmarkerad.

I varje dialog kan du komma åt en specialmeny med flikrelaterade operationer genom att trycka på flikmenyknappen som färgmarkerats i figuren ovan. Exakt vilka kommandon som visas i menyn beror på den aktiva dialogen, men de innehåller alltid operationer för att skapa nya flikar, stänga eller koppla loss flikar.

Figur 3.10. Flikmenyn för lagerdialogen.

Flikmenyn för lagerdialogen.

Flerfönsterläge

Flikmenyn för lagerdialogen.

Enfönsterläge


Flikmenyn ger dig åtkomst till följande kommandon:

Snabbvalsmeny

Överst i varje flikmeny öppnar en post dialogens snabbvalsmeny, som innehåller operationer specifika för den sortens dialog. Exempelvis är lagermenyn snabbvalsmeny för fliken Lager, vilken innehåller en uppsättning operationer för att manipulera lager.

Lägg till flik

Lägg till flik öppnar en undermeny som låter dig lägga till ett urval av dockningsbara dialoger som nya flikar.

Figur 3.11. Undermenyn Lägg till flik

Undermenyn ”Lägg till flik”

Stäng flik

Stäng dialogen. Att stänga den sista dialogen i en docka får dockan själv att stängas.

Koppla loss flik

Koppla loss dialogen från dockan och skapa en ny docka med enbart den frigjorda dialogen som sin enda medlem. Det har samma effekt som att dra ut fliken från dockan och släppa den på en plats där den inte kan dockas.

Det är ett sätt att skapa ett paradoxalt nytt fönster i enfönsterläge!

Om fliken är låst är detta menyobjekt inaktiverat och gråtonat.

Lås flik till docka

Förhindra dialogen från att flyttas eller kopplas lös. När detta är aktiverat är Koppla loss flik inaktiverat och gråtonat.

Förhandsvisningsstorlek

Figur 3.12. Undermenyn förhandsvisningsstorlek i en flikmeny.

Undermenyn förhandsvisningsstorlek i en flikmeny.

Många, men inte alla, dialoger har flikmenyer som innehåller alternativet Förhandsvisningsstorlek som öppnar en undermeny med en lista på storlekar för objekten i dialogen (se figuren ovan). Exempelvis visar penseldialogen bilder på alla tillgängliga penslar: förhandsvisningsstorleken bestämmer hur stora bilderna är. Standard är Medium.

Flikstil

Figur 3.13. Undermenyn flikstil för en flikmeny.

Undermenyn flikstil för en flikmeny.

Flikstil öppnar en undermeny som låter dig välja utseendet för flikarna högst upp (se figuren ovan). Det finns fem val, men alla är inte tillgängliga för alla dialoger:

Ikon

Använd en ikon som representerar dialogtypen.

Aktuell status

Är endast tillgänglig för dialoger som låter dig välja något, som en pensel, ett mönster, en gradient med mera. Aktuell status visar en representation av det för närvarande valda objektet överst i fliken.

Text

Använd text för att visa dialogtypen.

Ikon och text

Att använda både en ikon och text resulterar i bredare flikar.

Status och text

Visar det valda objektet och dialogtypens text.

Automatisk

Standardalternativ: anpassar stilen enligt tillgängligt utrymme i gruppen (textstil använder mycket utrymme och är inte alltid möjlig).

Visa som lista; Visa som rutnät

Dessa poster visas i dialoger som låter dig välja ett objekt från en uppsättning: penslar, mönster, typsnitt med mera. Du kan välja att visa objekten som en vertikal lista med namnen bredvid, eller som ett rutnät med objekten representerade men utan namn. Dessa har båda sina fördelar; att visa som lista ger dig mer information men att visa som rutnät låter dig se fler alternativ på en gång. Standard för detta varierar beroende på dialogen: för penslar och mönster är standard ett rutnät; för de flesta andra saker brukar standard vara en lista.

När trädvyn är Visa som lista kan du använda taggar. Se Avsnitt 3.7, ”Tagging”.

Du kan också använda ett sökfält för listan:

Figur 3.14. Listans sökfält.

Listans sökfält.

Använd Ctrl+F för att öppna listans sökfält. Ett objekt måste ha valts för att kommandot ska fungera.


Listans sökfält stängs automatiskt efter att du inte gjort något på fem sekunder.

[Notera] Notera

Kortkommandot för sökfält är också tillgängligt för trädvyn du får i alternativet Pensel, Typsnitt eller Mönster för flera verktyg.

Visa knapprad

Vissa dialoger visar en knapprad längst ner i dialogen, exempelvis dialogerna Mönster, Penslar, Gradienter och Bilder. Detta är en kryssruta. Om den är ikryssad visas knappraden.

Figur 3.15. Knapprad i penseldialogen.

Knapprad i penseldialogen.

Visa bildval

Detta alternativ är endast tillgängligt i flerfönsterläge. Det är en kryssruta. Om den är ikryssad kommer en bildmeny visas överst i dockan:

Figur 3.16. En docka med en bildmeny färgmarkerad.

En docka med en bildmeny färgmarkerad.


Det är inte tillgängligt för dialoger som är dockade under verktygslådan. Detta alternativ är endast intressant om du har flera bilder öppna på din skärm.

Följ aktiv bild automatiskt

Detta alternativ är endast tillgängligt i flerfönsterläge. Detta alternativ är också endast intressant om du har flera bilder öppna på din skärm. Då är informationen som visas i en docka alltid den för den valda bilden i rullgardinslistan Bildval. Om Följ aktiv bild automatiskt är inaktiverat kan bilden endast väljas i Bildval. Om aktiverat kan du också välja den genom att aktivera bilden direkt (klicka på dess namnlist).

Flytta till skärm

Detta alternativ är inte alltid tillgängligt. Det öppnar en undermeny där du kan välja på vilken skärm du vill att GIMP ska visas. Om du endast har en skärm kan GIMP inte flyttas. Det andra alternativet Öppna display… säger till oss att det är ett experimentellt sätt att välja en ny display och är bäst att undvika.