12.2. Hjälp

Kommandot Hjälp visar GIMPs användarmanual i en läsare. Du kan ställa in läsaren du vill använda i avsnittet Hjälpsystem i dialogen Inställningar, beskrivet i Avsnitt 1.15, ”Help System”. Läsaren kan vara GIMPs interna hjälpläsare eller så kan det vara en webbläsare.

[Tips] Tips

Om hjälpen inte verkar fungera, verifiera att GIMPs användarhandbok är installerad på ditt system. Du kan hitta den senaste hjälpen på nätet [GIMP-DOCS].

12.2.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt detta kommando från bildmenyraden via HjälpHjälp (F1).