10. Filter-menyn

10.1. Introduktion till Filter-menyn

Figur 16.266. Filter-menyn

”Filter”-menyn

I GIMP-terminologi är ett filter en insticksmodul som ändrar utseendet för en bild, i de flesta fall bara bildens aktiva lager. Alla objekt i denna meny uppfyller dock inte denna definition, ordet filter används ofta felaktigt för att betyda alla insticksmoduler, oavsett vad de gör. Vissa objekt i denna meny ändrar mycket riktigt inte bilder över huvud taget.

Förutom de översta tre objekten i menyn Filter så tillhandahålls alla objekt av insticksmoduler. Varje insticksmodul bestämmer själv var den vill att dess menyobjekt ska placeras. Utseendet för denna meny kan därför skilja sig åt fullständigt för varje användare. I praktiken varierar dock inte utseendet så mycket, för de flesta insticksmoduler följer med GIMP då det installeras, och är förstås på samma ställen i menyn.

Insticksmoduler är inte begränsade till menyn Filter: en insticksmodul kan placera objekt i alla menyer. En del av GIMPs grundläggande funktioner implementeras mycket riktigt av filter (exempelvis Halvutplattning i Lager-menyn). Men menyn Filter är standardplatsen för en insticksmodul att placera sina menyobjekt.

För allmän information om insticksmoduler och hur du kan använda dem kan du se avsnittet Insticksmoduler. Du kan få information om filtren som tillhandahålls med GIMP i kapitlet Filter. För filter som du installerar själv får du titta på informationen som följde med dem.