10.2. Upprepa senaste

Kommandot Upprepa senaste utför åtgärden för den senast körda insticksmodulen igen, med samma inställningar som sist den kördes. Det visar ingen dialogruta eller fråga om bekräftelse.

[Notera] Notera

Observera att detta kommando upprepar den senast körda insticksmodulen, oavsett om den finns i menyn Filter eller inte.

10.2.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt detta kommando från huvudmenyn genom FilterUpprepa filter,

  • eller genom att använda tangentbordsgenvägen Ctrl+F.