9. Verktyg-menyn

9.1. Introduktion till Verktyg-menyn

Figur 16.265. Innehållet i Verktyg-menyn

Innehållet i ”Verktyg”-menyn

Menyobjekten i Verktyg-menyn ger åtkomst till GIMP-verktygen. Alla verktyg som finns tillgängliga i GIMP beskrivs utförligt i avsnittet Verktyg.