8.19. Sträck ut kontrast NMI

Kommandot Sträck ut kontrast NMI gör samma sak som kommandot Sträck ut kontrast, förutom att det fungerar i färgrymden NMI, istället för färgrymden RGB, samt att det behåller nyansen. Det sträcker därför ut, oberoende av varandra, intervallet för färgkomponenterna nyans, mättnad och intensitet. Ibland blir resultaten bra, men ofta blir de lite udda. Sträck ut kontrast NMI arbetar mot lager i RGB och indexerade bilder. Ifall bilden är i gråskala så är menyobjektet inaktiverat.

8.19.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt kommandot från bildens menyrad genom FärgerAutoSträck ut kontrast NMI.

8.19.2. Exempel för Sträck ut kontrast NMI

Figur 16.185. Ursprunglig bild

Ursprunglig bild

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram före Sträck ut kontrast NMI.


Figur 16.186. Bilden efter kommandot

Bilden efter kommandot

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram efter Sträck ut kontrast NMI. Kontrast, luminans och nyanser har förbättrats.