8.6. Sobel

8.6.1. Översikt

Figur 17.170. Tillämpar exempel för filtret Sobel

Tillämpar exempel för filtret Sobel

Ursprunglig bild

Tillämpar exempel för filtret Sobel

Filtret Sobel tillämpat


Sobels filter identifierar horisontella och vertikala kanter separat på en skalad bild. Färgbilder omvandlas till RGB-skalade bilder. Som med Laplace-filtret är resultatet en transparent bild med svarta linjer och lite färgrester.

8.6.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterLeta kanterSobel….

8.6.3. Alternativ

Figur 17.171. Alternativ för filtret Sobel

Alternativ för filtret Sobel

Förinställningar, Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning, Dela vy
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Horisontell

Renderar nära horisontella kanter.

Vertikal

Renderar nära vertikala kanter.

Behåll tecken

Detta alternativ låter dig ställa in hur filtret kommer fungera om du endast valt en riktning för användning: en platt relief med förhöjningar och håligheter kommer skapas.