8.5. Neon

8.5.1. Översikt

Figur 17.162. Applying example for the Neon filter

Applying example for the Neon filter

Ursprunglig bild

Applying example for the Neon filter

Filter Neon applied


This filter detects edges in the active layer or selection and gives them a bright neon effect.

8.5.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEdge-DetectNeon….

8.5.3. Alternativ

Figur 17.163. Neon filter options

Neon filter options

Presets, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Radie

This option lets you determine how wide the detected edge will be.

Intensity

This option lets you determine how strong the filter effect will be.

Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.