8.5. Neon

8.5.1. Översikt

Figur 17.168. Tillämpar exempel för filtret Neon

Tillämpar exempel för filtret Neon

Ursprunglig bild

Tillämpar exempel för filtret Neon

Filtret Neon tillämpat


Detta filter identifierar kanter i det aktiva lagret eller markeringen och ger dem en ljus neoneffekt.

8.5.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterLeta kanterNeon….

8.5.3. Alternativ

Figur 17.169. Alternativ för filtret Neon

Alternativ för filtret Neon

Förinställningar, Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning, Dela vy
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Radie

Detta alternativ låter dig bestämma hur bred den identifierade kanten ska vara.

Intensitet

Detta alternativ låter dig bestämma hur stark filtereffekten ska vara.