8.7. Image Gradient

8.7.1. Översikt

Figur 17.162. Applying example for the Image Gradient filter

Applying example for the Image Gradient filter

Ursprunglig bild

Applying example for the Image Gradient filter

Filter Image Gradient applied with default options.


Filter Image Gradient applied with Direction option.

This filter detects edges in one or two gradient directions.

8.7.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEdge-DetectImage Gradient….

8.7.3. Alternativ

Figur 17.163. Image Gradient filter options

Image Gradient filter options

Presets, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Output mode

Magnitude is default: it combines both directions. Direction: only one direction is used. Both is like Magnitude.

Figur 17.164. Output mode examples

Output mode examples

Original image, with abrupt luminosity change

Output mode examples

Option Magnitude is selected

Output mode examples

Option Direction is selected. In result, black is no edge detected, white is edge detected.


Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.