8.7. Bildgradient

8.7.1. Översikt

Figur 17.172. Tillämpar exempel för filtret Bildgradient

Tillämpar exempel för filtret Bildgradient

Ursprunglig bild

Tillämpar exempel för filtret Bildgradient

Filtret Bildgradient tillämpat med standardalternativ.


Filtret Bildgradient tillämpat med alternativet Riktning.

Detta filter identifierar kanter i en eller två gradientriktningar.

8.7.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterLeta kanterBildgradient….

8.7.3. Alternativ

Figur 17.173. Alternativ för filtret Bildgradient

Alternativ för filtret Bildgradient

Förinställningar, Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning, Dela vy
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Utmatningsläge

Magnitud är standard: det kombinerar båda riktningar. Riktning: endast en riktning används. Båda är som Magnitud.

Figur 17.174. Exempel på utmatningsläge

Exempel på utmatningsläge

Ursprunglig bild med abrupt färgändring

Exempel på utmatningsläge

Alternativet Magnitud har valts

Exempel på utmatningsläge

Alternativet Magnitud har valts. I resultatet kantdetekteras inte svart, men vitt kantdetekteras.