8.4. Laplace

8.4.1. Översikt

Figur 17.161. Applying example for the Laplace filter

Applying example for the Laplace filter

Ursprunglig bild

Applying example for the Laplace filter

Filter Laplace applied


This filter detects edges in the image using Laplacian method, which produces thin, pixel wide borders.

8.4.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEdge-DetectLaplace.

8.4.3. Alternativ

Presets, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.