8.4. Laplace

8.4.1. Översikt

Figur 17.167. Tillämpar exempel för filtret Laplace

Tillämpar exempel för filtret Laplace

Ursprunglig bild

Tillämpar exempel för filtret Laplace

Filtret Laplace tillämpat


Detta filter identifierar kanter i bilden med Laplace-metoden vilken producerar tunna bildpunktsbreda kanter.

8.4.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterLeta kanterLaplace….

8.4.3. Alternativ

Förinställningar, Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning, Dela vy
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.