5.8. Dialog puncte de eșantionare

While the Color Picker can display color information about one pixel, the Sample Points dialog can display the data of four pixels of the active layer or the image, at the same time. Another important difference is that the values of these points are changed in real time as you are working on the image.

5.8.1. Se activează dialogul

Dialogul Puncte de eșantionare este un dialog andocabil; a se vedea secțiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind manevrarea.

Puteți să îl accesați:

  • din meniul imagine: Ferestre dialoguri andocabile Puncte de eșantionare.

  • din meniul tab în orice dialog andocabil făcând clic pe și selectând Adaugă tab Puncte de eșantionare.

5.8.2. Utilizarea punctelor de eșantionare

Pentru a crea un punct de eșantionare, faceți Ctrl-clic pe una dintre riglele de măsură două din fereastra de imagine și glisați indicatorul mouse-ului. Apar două ghidaje perpendiculare. Punctul de eșantionare este locul unde ambele ghidaje se intersectează. Puteți vedea coordonatele sale în colțul din stânga jos și bara de informații a ferestrei imaginii. Eliberați butonul mouse-ului.

Reticolul se obține cu Ctrl+clic și glisare dintr-o riglă.

În mod implicit, acest punct de eșantionare vine cu o marcă rotundă și un număr de comandă. Puteți anula aceste marcaje prin debifarea opțiunii Arată puncte de eșantionare în meniul Vizualizare.

Dialogul Puncte de eșantionare ar trebui să se deschidă automat atunci când creați un punct de eșantion. Totuși nu este cazul; Trebuie să o deschizi manual.

Pentru a muta sau șterge un punct de mostră:

  • Utilizând unealta Plasare de ochi, apăsați clic-și-tragere a punctului mostră, până la o linie pentru a-l șterge.

  • Utilizarea unei unelte de pictare, Ctrl + clic-și-tragere a punctului de mostră, până la o linie pentru a-l șterge.

În mod implicit, eșantionarea se efectuează pe toate straturile. Dacă doriți să eșantion pe stratul activ numai, debifați opțiunea Eșantion fuzionat în meniul tab-ul:

Fig. 15.93. Meniul Punct de eșantionare

Meniul „Punct de eșantionare”

5.8.3. Descriere dialog Puncte de eșantionare

Fig. 15.94. Dialog puncte de eșantionare

Dialog puncte de eșantionare

Informațiile despre patru puncte de eșantionare sunt afișate în această fereastră. Puteți crea mai multe, care vor fi existente și nu sunt afișate. Pentru a le arăta, trebuie să ștergeți punctele afișate.

Culoarea punctului de eșantionare este afișată într-o casetă de specimene.

În lista derulantă, puteți alege între:

Pixel

Această alegere afişează valorile roşu, verde, albastru şi Alfa ale pixelului, ca numere între 0 şi 255.

RGB

Această alegere afișează valorile roșu, verde, albastru și Alfaa ale pixelului, ca procente. De asemenea, arată valoarea hexazecimală a culorii pixelului.

HSV

Această alegere afișează Hue, în grade, precum și Saturația, Valoarea și Alfa ale pixelului, ca procente.

CMYK

Această alegere afișează valorile cyan, magenta, galben, negru și Alfa ale pixelului, ca procente.

Datele sunt furnizate pentru fiecare canal în modelul de culoare ales. Alfaa este prezent numai în cazul în care imaginea deține un canal alfa.

Hexa apare numai cu modul RGB. Asta e codul hexazecimal în Notația HTML.