5.2. Redigering av verktøyforvala

Figur 15.75. Redigering av verktøyforvala

Redigering av verktøyforvala

5.2.1. Aktivering

Du har tilgang til denne menyen via

  • eit klikk på knappen Rediger forvalet for dette verktøyet i knapperada i vindauget for verktøyforvala.Dialog.

  • ved å dobbeltklikke på eit forvalsikon i dialogvindauget for verktøyforvala.

  • høgreklikke på eit forval i vindauget for verktøyforvala for å opne ein lokalmeny og deretter klikke på Rediger verktøyforvalet

  • a click on the Save Tool Preset... button from the Tool Options Dialog

5.2.2. Å bruke editoren for verktøyforvala

You can edit presets you have created only; all options of predefined presets are disabled. When you save a preset, it is stored in the first writable folder from the folder list set in EditPreferencesFoldersTool Presets.

I denne dialogen kan du:

  • redigere namnet på forvalet i tekstboksen,

  • endre ikon for forvalet ved å trykke på ikonet for forvalet. Dette vil opne eit vindauge der du kan velje ikon.

  • velje kva eigenskapar som skal lagrast ved å klikke i avmerkingsboksane.