8.35. Ordne fargekartet på nytt

Figur 16.214. Vindauget for «Ordne fargekartet på nytt»

Vindauget for «Ordne fargekartet på nytt»

Denne kommandoen blir brukt for å ordna rekkefølgja for fargane i fargekartet for indekserte bilete. Sjølve biletet blir ikkje forandra. Det er heller ikkje råd å legge til eller fjerna fargar, då må du bruke dialogen for indeksert palett.

[Notat] Notat

If your image is not indexed, this command is disabled.

8.35.1. Activating the Dialog

You can access this command in two ways:

  • from the main menu: ColorsMapRearrange Colormap.

  • from the Colormap Dialog using the right-click context menu Rearrange Colormap.

8.35.2. Å bruke dialogen «Ordne fargekartet på nytt»

You can drag and drop colors using the mouse to rearrange the colormap. You can sort colors based on Hue, Saturation and Value by using the right-click pop-up menu.

Figur 16.215. The «Rearrange Colormap» context menu

The «Rearrange Colormap» context menu

[Tips] Tips

Another way to sort a colormap is by using the Sort Palette... context menu command available in the Palettes Dialog.