8.36. Sett fargekart

Figur 16.216. Menyindauget for «Bytt palett»

Menyindauget for «Bytt palett»

Denne funksjonen blir brukt for å bytte den gjeldande biletpaletten i eit indeksert bilete med ein annan palett. Kommandoen opnar eit dialogvindauge der du kan velje palett ved å trykke på knappen Palett for å opna palettveljaren:

Figur 16.217. Dialogvindauget for «palettveljaren»

Dialogvindauget for «palettveljaren»

Choose the palette you want to use from this list and then click the Close button in that dialog, followed by the OK button in the «Set Colormap» dialog to replace the image colormap.

[Notat] Notat

If your image is not indexed, this command is disabled.

8.36.1. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FargarKartBytt palett