11. Menyen «Vindauge»

Denne menyen blir brukt for å handtere vindaugedialogen i GIMP:

Menynamnet «Vindauge» passar vel eigentleg ikkje heilt i enkeltvindauge-modus. Oppføringane i menyen viser til funksjonar som finst både i enkelt- og multivindauge-modus. Kva som blir vist, vil vere avhengig av om det er aktive bilete- og innlimingsvindauge eller ikkje:

Figur 16.272. Innhaldet i undermenyen «Vindauge»

Innhaldet i undermenyen «Vindauge»

Utan opne biletvindauge

Innhaldet i undermenyen «Vindauge»

Med opne bilete


 1. Tidlegare lukka samlevindauge: Dette menyvalet opnar lista over dei samlevindauga du nyleg har lukka. Du kan opna dei igjen ved å klikke på namnet. Legg merke til at frittståande vindauge ikkje er med i denne lista.

  Sjå meir om samlevindauge i Dialogar og samlevindauge.

 2. Dialogvindauge: Opnar ei liste over dialogar som kan limast inn i andre dialogar. Sjå om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

 3. Toolbox: clicking on this command or using the Ctrl+B shortcut, raises the toolbox usually together with the tool options dock. Note that in single-window mode this usually doesn't have any effect since the toolbox is part of the main window.

 4. Lista over opne biletvindauge: Klikk på eit biletnamn, eller bruk tastekombinasjonen Alt + Biletnummeret for å gjere biletet aktivt.

 5. The list of open docks: in this list, docks are named with the name of the active dialog in this dock. Clicking on a dock name raises this dock. Note that in single-window mode only docks that are not part of the main window will be shown here.

 6. Hide Docks (Tab): this command hides all docks (usually to the left and right of the image), leaving the image window alone. The command status is kept on quitting GIMP and will be in the same state when GIMP starts.

 7. Show Tabs: in single-window mode this command changes whether or not to show the tabs with all opened images. By default the tab bar is shown, but you can hide it if you don't need it and want to use the extra screen space. In multi-window mode this command is disabled.

 8. Tabs Position: In single-window mode you can use this command to choose the position of the tab bar that shows the loaded images. By default the tab bar is located at the Top, but you can change this to show it at the Bottom, Left, or Right. In multi-window mode this command is disabled.

 9. Enkeltvindauge-modus: GIMP blir vist i eitt vindauge. Sjå meir om dette i Enkeltvindauge-modus.