12. Menyen «Hjelp»

12.1. Innleiing til menyen «Hjelp»

Figur 16.273. Innhaldet i menyen «Hjelp»

Innhaldet i menyen «Hjelp»

Menyen Hjelp inneheld kommandoar som kan vere til hjelp medan du arbeider med GIMP.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.