5.5. Å streke opp ein bane

Figur 7.12. Oppstrekte banar

Oppstrekte banar

Fire ulike banar med forskjellige mønsterelement og strøkstilar


Paths do not alter the appearance of the image pixel data unless they are stroked, using EditStroke Path from the image menu or the Paths dialog right-click menu, or the «Stroke Path» button in the Tool Options dialog for the Paths tool.

Vel du «Strek opp bane» på ein av desse måtane, kjem det opp eit dialogvindauge der du kan bestemma korleis oppstrekinga skal sjå ut. Som du ser på figuren, har du mange val. I tillegg kan du bruke alle teikneverktøya.

Figur 7.13. Dialogen for Strek opp bane

Dialogen for Strek opp bane

Du kan teikne opp ein bane fleire gonger og med ulike verktøy og verktøyinnstillingar.