5.6. Banar og tekst

Figur 7.14. Tekst konvertert til bane

Tekst konvertert til bane

Teksten er omforma til ein bane og deretter transformert med perspektivverktøyet.

Tekst konvertert til bane

Den same banen som ovanfor, men nå streka opp med ein diffus pensel og deretter fylt med fargeovergangen «Yellow Contrast».


A text item created using the Text tool can be transformed into a path using the Path from Text command in the context menu of the Text tool. This can be useful for several purposes, including: