2. Å lage nye filer

Du kan oppretta nye filer med kommandoen FilNytt bilete for å få fram dialogvindauget Lage eit nytt bilete. Her kan du anten bruke standardverdiane for breidde og høgde på biletet eller du kan skrive inn nye verdiar. Du finn meir om denne dialogen under Del 2.2, «Ny…».