9. Menyen «Verktøy»

9.1. Innleiing til menyen «Verktøy»

Figur 16.265. Innhald i menyen Verktøy

Innhald i menyen Verktøy

Oppføringane i menyen Verktøy gir tilgang til dei ulike verktøya i GIMP. Desse er nærare omtalte i kapitlet verktøy.