2.4. Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)

Figur 14.18. Symbolet for frihandsutval i verktøykassa

Symbolet for frihandsutval i verktøykassa

The Free Selection tool, or Lasso, lets you create a selection by drawing it with the pointer.

Since GIMP-2.6, you can use it in two ways. First create the starting point clicking on your image. Then,

In both cases, double clicking on the end point closes the selection with a straight line.

In polygonal mode, this selection is a preliminary selection; ants are marching, but the small yellow circle is still present: you can copy the selection and, pressing the Backspace key, you return to the previous selection step (re-open the shape), and you can edit the selection.

Press Enter or double click inside the shape to validate the selection.

Pressing and releasing the mouse pointer allows you to mix free hand segments and polygonal segments. You can go outside the edge of the image display and come back in if you want to.

The Lasso is often a good tool to use for roughing in a selection; it is not so good for precise definition. Experienced users find that it is often convenient to begin with the lasso tool, but then switch to QuickMask mode for detail work.

Du kan finne meir om utvala og bruken av dei i GIMP i kapitlet Utval. Funksjonar som er felles for utvalsverktøya er omtalte i avsnittet Utvalsverktøya.

[Notat] Notat

Har du tilgang på digitalt teiknebrett, vil du finne at dette er mykje enklare i bruk saman med lassoen enn datamusa.

Figur 14.19. Å blande frihandssegment og polygonale segment

Å blande frihandssegment og polygonale segment

2.4.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyUtvalsverktøyaFrihandslutval,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller ved å trykkja på tasten F.

2.4.2. Valtastar

The Free Select tool has key modifiers that affect all selection tools in the same way. See Selection Tools for help with these.

Backspace returns to previous selection step (removes last selection segment), Escape cancels all selection segments.

2.4.3. Å bruke verktøyet

Korleis du kan flytte dette utvalet er nærare omtalt i avsnittet å flytte utval. (Du kan flytte omrisset for utvalet med piltastane, men ikkje med musepeikaren).

Figur 14.20. Eit grovt utval gjort med lassoverktøyet

Eit grovt utval gjort med lassoverktøyet

2.4.4. Innstillingar

Figur 14.21. Innstillingane for «lassoverktøyet»

Innstillingane for «lassoverktøyet»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Dette verktøyet har ingen spesielle innstillingar utover dei som er omtalte i Del 2.1.2, “Innstillingar”.