3.20. Strek opp utvalet

Kommandoen Strek opp utvalet teikner opp omrisset av utvalet. Du kan velje mellom å teikne opp streken med eitt av teikneverktøya, eller med eigne innstillingar.

[Notat] Notat

Kommandoen er berre aktiv dersom biletet inneheld eit utval.

3.20.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne menyoppføringa frå biletmenyen via RedigerStrek opp utvalet

  • Du har også tilgang via Utvalsbehandlaren.

3.20.2. Beskriving av dialogvindauget

[Notat] Notat

Innstillingane for å streke opp eit utval og å streke opp ein bane, er dei same. Du finn omtale av desse innstillingane i avsnittet Strek opp bane.