3. Menyen «Rediger»

3.1. Postar i menyen «Rediger»

Figur 16.16. innhaldet i redigeringsmenyen

innhaldet i redigeringsmenyen

I denne seksjonen kan du finne hjelp om postane i menyen Rediger.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.