4.11. Krymp

Kommandoen Krymp gjer utvalet mindre ved å flytte kvart punkt på ramma bort frå næraste rammekant, mot midten av biletet. Flyttelengda vert bestemt i dialogvindauget. Eventuelle mjuke kantar vert bevarte, men kan verta noko forandra ved hjørne og skarpe kurver.

4.11.1. Aktivering

Du får tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via UtvalKrymp

4.11.2. Dialogen «krymp»

Figur 16.36. Beskriving av dialogen «krymp»

Beskriving av dialogen «krymp»

Krymp utvalet

Her kan du skriva inn kor mykje utvalet skal reduserast. Normalt vert dette målt i pikslar, men du kan endre måleeining ved hjelp av nedtrekksmenyen.

Selected area continue outside image

Was «Shrink from image border»; the action is unchanged. This option is only of interest if the selection runs along the edge of the image. If it does and this option is checked, then the selection shrinks away from the edge of the image. If this option is not checked, the selection continues to extend to the image border. See Selected area continue outside image.